• Fysiotherapie De Vooruitgang

Missie & Visie

Bij iedere patiënt streven wij naar het verbeteren van zijn of haar situatie. Dit doen we bij acute klachten maar ook bij chronische. In het geval van een chronische aandoening kan dit inhouden dat de klachten niet volledig te verhelpen zijn. Dan streven we naar een vermindering van de klachten en begeleiding bij het op de juiste manier omgaan met de klachten.

Om dit te bereiken is het nodig om als praktijk en therapeut voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom volgen we regelmatig scholing.

Bij het behandelen van de patiënt bekijken we zijn of haar volledige situatie. Hierbij is ook aandacht voor lichamelijke klachten uit het verleden en klachten die zich op verschillende plaatsen in het lichaam uiten.

Wij gaan uit van het standpunt dat lichaam en geest samen functioneren. Wij zullen patiënten, voor zover het binnen onze deskundigheid past, ook hierin adviseren of begeleiden. De hoofdzaak van de behandeling zal zich richten op de lichamelijke klacht.